Hoppa till huvudinnehåll

Core of Extended Engineering (CExE) är ett projekt på LTH, Campus Helsingborg som har som övergripande mål att skapa ett centrum för samarbete kring icke-tekniska ingenjörskompetenser.

Syftet med centrumet är att:

  • Samla partners med olika kompetenser
  • Vara stöd till företag och organisationer
  • Skapa tvärvetenskapliga utbildningskoncept för att möta industrins och samhällets kompetensbehov
  • Initiera forskning.

Projektet ingår i Lunds universitets strategiska satsningar på Campus Helsingborg.